Tiktok:
youtube:
 • 64129
  Global Ranking
 • 1840
  Country/Region Ranking
 • 582.07K
  Followers
 • 275
  Videos
 • 3.4M
  Likes
 • New Videos
  14
 • New Followers
  -288
 • New Views
  418.87K
 • New Likes
  11.57K
 • New Reviews
  280
 • New Share
  1.35K

Toán Thầy Kiên Statistics Analysis (30 Days)

Toán Thầy Kiên Hot Videos

Toán Thầy Kiên
Phép trừ có nhớ thật dễ #LearnOnTikTok #toanthaykien #hoccungtiktok
160.28K
4.9K
3.05%
865
90
924
Toán Thầy Kiên
5 tỉ số % cần thành thạo #toanthaykien #hoccungtiktok #learnontiktok
120.13K
3.52K
2.93%
730
34
473
Toán Thầy Kiên
Bạn đã biết cách đọc một số lớn???? #toanthaykien #LearnOnTikTok #hoccungtiktok
72.49K
1.39K
1.92%
65
17
39
Toán Thầy Kiên
Hãy cùng tính ngày sinh nhật của bạn nhé! #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #toanthaytien
67.27K
1.82K
2.7%
115
69
83
Toán Thầy Kiên
Tính nhẩm phân số
63.33K
2.03K
3.2%
168
30
121
Toán Thầy Kiên
# Nhân nhanh 2 số có 2 chữ số cùng hàng chục#toanthaykien#hoccungtiktok #learnontiktok
41.23K
9.01K
21.87%
292
104
100
Toán Thầy Kiên
Nhân nhẩm các số có hai chữ số từ 12 đến 19 #toanthaykien #LearnOnTikTok #hoccungtiktok
34.08K
3.49K
10.24%
428
29
477